• Segédgondozó

A Segédgondozó részszakma leírása

Munkaterület, munkakör leírása

Az alapszolgáltatás és szakosított ellátás területén el tud látni alapgondozási feladatokat. Ennek megfelelően a mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek, családtagjaik részére úgy nyújt gondozást, támogatást, hogy az a személyes igényeikhez és szükségleteikhez igazodik. Elvégzi a fiziológiai szükségletek felmérését, és részt vesz azok kielégítésében. Kompetenciája kiterjed a gyógyszerbeadásra, vérnyomásmérésre, vércukormérésre, inzulin és alvadásgátló injekció beadására, betegszállításra, betegkísérésre. Bekapcsolódik a személyes tanácsadásba, valamint a mentális egészségnek a fenntartásába kulturális és szabadidős tevékenységek keretében. Együttműködik a családdal, a családsegítővel, a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozóval, a gyermekvédelmi szolgálattal, az egészségügyi és szociális szakszemélyzettel a szolgáltatások elérésének biztosítása érdekében. Segíti a háztartási munkák, a mindennapi ügyintézés elvégzését.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettségvagy a Dobbantó program elvégzése
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat
szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Szakmai bizonyítvány

Tervezett időtartam

735 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése.

Vizsga részei

Írásbeli Vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati demonstrációs vizsga