• Raktárvezető

A Raktárvezető szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A raktárvezető termelő vállalatok alapanyag, félkész áru, készáru raktárak, kereskedelmi elosztó raktárak, valamint logisztikai szolgáltató vállalatok által működtetett raktárak munkafolyamatait szervezi, irányítja, ellenőrzi a különböző jogszabályok és szabványok előírásainak érvényesítésével, valamint a raktár ellátási láncban elfoglalt helyéből következő követelményeknek való megfeleléssel. Mivel a fenti raktártípusok az ellátási lánc más-más szakaszában működnek a tevékenységi körök általánosságban minden raktártípusnál megegyeznek, de a tevékenység terjedelmében különbség van, amelyek a konkrét munkaköri leírásokban jelenhetnek meg, mint például: mennyiségi és minőségi áruátvétel, expediálás, áruelőkészítés, árumozgatás, dokumentálás. A raktárvezető csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel. Folyamatosan képezi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új megoldásokat. Idegen nyelvű szakmai anyagokat olvas alapszinten, törekszik a nemzetközi trendek megismerésére.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:
Raktáros (Logisztikai technikus 5 1041 15 06 rész-szakképesítése), Raktáros OKJ 31 341 04

Szakmai gyakorlat területe és időtartama

egybefüggő 1 éves raktárosi gyakorlat

Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

160 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított Tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: A raktározási tevékenységgel összefüggő szakmai alapok, számítási és elemzési feladatok.

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Raktári folyamatok, tevékenységek szervezése. A vizsga tartalmazza a feladatok írásban történő megoldását, valamint a megoldás bemutatásának szóbeli prezentációját. A projekt feladatok vizsgája az alábbi témák közül kettőt tartalmazzon, egy összetettebb és egy egyszerűbb feladatot.

P1: Árubeszállítással kapcsolatos projektfeladatok
P2: Komissiózással kapcsolatos projekt feladatok
P3: Tárolóeszközök létesítésével, ellenőrzésével, javításával kapcsolatos projekt feladatok
P4: Minőségirányítási rendszerek bevezetésével, működtetésével kapcsolatos projekt feladatok
P5: Raktári készletek leltározásával kapcsolatos projekt feladatok
P6: Munkavédelemmel kapcsolatos projekt feladat