• Társasházkezelő

A Társasházkezelő szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A társasházkezelő az adott társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan. A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. Ennek keretében a társasház üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Javaslatokat dolgozik ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben, e körben elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.

A társasházkezelő:

  • hasznosítási tervet dolgozik ki a társasház számára,
  • gazdasági elemzést készít,
  • igénybe veszi a jogi, gazdasági, műszaki szakembereket - társasházat érintő - ügyek intézéséhez, megfelelő ismerettel rendelkezik a szakemberek kiválasztásához,
  • javaslatokat készít a társasház legfőbb döntéshozó szerve számára
  • beszámolót, éves költségvetést készít, gazdasági elemzést végez a társasház harmadik személyek felé történő teljesítési lehetőségeiről
  • megtakarítási javaslatot készít,
  • közgyűlést készít elő, a közgyűlés határozatait végrehajtja, közös költséget beszedi
  • a társasház műszaki állapotáról felmérést készít és javaslatot tesz a rövid, közép és hosszú távú felújításokra,
  • munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket és vállalkozási szerződéseket köt,
  • pályázatokat készít,
  • előkészíti és lebonyolítja az ingatlan felújítását a közgyűlés döntése szerint,
  • megszervezi a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását,
  • kapcsolatot tart a külső és belső partnerekkel,
  • a társasház és a tulajdonosok törvényben előírt dokumentumait és adatait kezeli, társasház vagyonát kezeli, a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerinti könyvelési feladatokat ellátja,
  • a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellát,
  • a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellát.

  A képzés megkezdésének feltételei

  Iskolai előképzettség
  érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
  nem szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

240 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli Vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Társasházkezelő írásbeli vizsga
A vizsgafeladat leírása: Az írásbeli feladatsor teszt, esszé és számításos típusú feladatokból áll.

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Társasházkezelő kezelési terv
A vizsgafeladat leírása: A vizsgázó bemutatja az általa előzetesen benyújtott társasház kezelési terv tárgyát képező ingatlant, annak kezelését a hasznosítási javaslattal együtt, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített társasház kezelési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.