• Ingatlanvagyon-
    értékelő és -közvetítő

Az Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan hasznosítása szerinti értékek meghatározásával foglalkozik. Az értékelt ingatlan beépíthető telek, lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan, termőföld, történeti jelentőségű (régészeti vagy műemléki védettség alatt álló) és mezőgazdasági ingatlan egyaránt lehet. Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenysége során az európai értékelési normák által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat alkalmazva jár el. Az értékeléshez közreműködő szakértőket vonhat be. Hitelbiztosítéki értékbecslést is végezhet. Ismeri az ingatlanpiac keresleti és kínálati oldalának sajátosságait, mely alapján hasznosítási, befektetői javaslatot és kockázatelemzést készít. A megbízási feladatait, valamint azok teljesítését és eredményét teljeskörűen dokumentálja. Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítői tevékenység szolgáltatási tevékenységnek minősül, melyet megkezdése előtt be kell jelenti és nyilvántartásba kell vennie az ingatlan-vállalkozás felügyeleti hatóságnak.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:
52 341 02 OKJ azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés, vagy
04164 azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
nem szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

240 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Amennyiben a képzésre jelentkező rendelkezik magyar vagy európai uniós felsőoktatási intézmény által kiadott másoddiplomás ingatlanszakértő szakmérnök, ingatlanszakértő szakközgazdász, ingatlanmenedzser szakközgazdász, ingatlanmenedzser specialista szakirányú felsőfokú végzettséggel, a képző intézmény által kiállított bizonyítvány bemutatásával a képzésen való részvétel alól mentesítését kérheti, a képesítő vizsgák alól azonban felmentés nem adható.

Vizsga részei

Írásbeli Vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő írásbeli vizsga

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlan-értékbecslési riport készítése és az ahhoz kapcsolódó szóbeli kérdések megválaszolása