A Banki, befektetési termékértékesítő szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A banki, befektetési termékértékesítőszemély ügyfélkiszolgálást, aktív bankműveleteket végez, ezekhez kapcsolódóan döntési és lebonyolítási feladatokat lát el. Elsősorban kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat bonyolít le, így feladatai közé tartozik a hitelszámlák megnyitása és kezelése, valamint a monitorozási tevékenység ellátása. Mindemellett passzív bankműveleteket is végez, továbbá ügyfél-tájékoztatási feladatot, lekötési megbízást fogad, banki, illetve befektetési terméket értékesít, folyószámlát, pénzt/értéket kezel, pénzforgalmat bonyolít.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

160 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át. Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette. A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése az alábbi modulokat foglalja magában: Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció; Banki és befektetési jogi feladatok; Banki, befektetési piac termékeinek értékesítése.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Banki és befektetési jogi feladatok

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció és banki, befektetési piac termékeinek értékesítése