• Vagyonvédelmi
  rendszerszerelő

A Vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítéssel rendelkező személy objektumok, ingóságok technikai védelmével kapcsolatos igények pontos, szakszerű kielégítésére hivatott olyan szakember, aki a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelően irányítással, vagy önállóan végzi munkáját. Munkaköre gyakorlása során a hatályos jogszabályok, az érvényben lévő szabványok, MABISZ ajánlások alapján az ügyfél igényének megfelelő szervezési, - kivitelezési javítási, beállítási munkákat teljesít. Ennek érdekében körültekintő helyzetfelmérést, kockázatelemzést végez és árajánlatot ad. Az árajánlat elfogadása után vázlatokat, rajzokat, leírásokat és ütemtervet készít, valamint előkészíti a szükséges eszközöket, berendezéseket. Telepíti a védett területre a bel- és/vagy kültéri biztonságtechnikai-, valamint a biztonsági videó megfigyelő és képrögzítő rendszereket. A különféle rendszereket számítógéppel felprogramozza és elvégzi a rendszer beállítását, próbáját. Képes és kész számítógépet, internetet alkalmazói szinten önállóan használni, biztonságtechnikai rendszereket tervdokumentáció alapján kiépíteni, az általa telepített/beépített védelmi eszközöket, berendezéseket üzemeltetni, meghibásodás esetén a hiba detektálását és javítását elvégezni. Érthető, egyértelmű tájékoztatást ad szakszerű használatra vonatkozóan az ügyfélnek/kezelőnek. A kivitelezett rendszerek megvalósult állapotát dokumentálja, ez alapján elkészíti az elszámolást és a munkafolyamat lezárását. Biztonságtechnikai, - védelmi rendszer (elektronikus, mechanikai) kialakításához tanácsot, szakmai véleményt ad. Olyan személynek ajánlható e szakképesítés, aki elkötelezett a vagyonvédelem technikai kiszolgálása iránt, szeret elektronikai szereléseket végezni, ilyen kihívásoknak eleget tenni.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: az alábbiak közül bármelyik szakképesítés, illetve végzettség megléte szükséges

  • - OKJ 34 522 03 Elektronikai műszerész,
  • OKJ 34 522 01 Elektromechanikai műszerész,
  • OKJ 33 523 02 Távközlési és informatikai hálózatszerelő,
  • OKJ 34 522 04 Villanyszerelő,
  • OKJ 54 523 01 Automatikai technikus,
  • OKJ 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő,
  • OKJ 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész,
  • OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus,
  • OKJ 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus,
  • OKJ 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő,
  • OKJ 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó,
  • OKJ 32 521 04 Órás,
  • OKJ 51 523 01 PLC programozó,
  • OKJ 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető,
  • OKJ 54 523 05 Távközlési technikus,
  • OKJ 51 523 02 Távközlési üzemeltető,
  • OKJ 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő,
  • OKJ 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész,
  • OKJ 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus,
  • OKJ 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus,
  • OKJ 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus,
  • OKJ 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető szakképesítés,
  • 4 0713 04 02 Elektronikai műszerész,
  • 4 0713 04 07 Villanyszerelő,
  • műszaki mérnökasszisztens,
  • mérnökinformatikus,
  • üzemmérnök-informatikus,
  • repülőmérnök,
  • mechatronikai mérnök,
  • villamosmérnök,
  • energetikai mérnök,
  • gépészmérnök,
  • jármű-üzemmérnök,
  • biztonságtechnikai mérnök.

Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

200 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli Vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelői szakmai ismeretek

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelői komplex gyakorlati feladat.