• Kályhás

A Kályhás szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A kályhás szakember munkája során a tüzelőberendezés helyszínét felméri, tüzelőberendezést tervez, kályhát, kandallót, kemencét, tűzhelyet épít, átépít, tisztít vagy javít és átad. Munkáját a szakmai-, munkavédelmi előírások és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

A kályhás szakember:

 • vállalkozást létrehoz és működtet
 • a tüzelőberendezés helyszínét felméri
 • értelmezi a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítja azokat
 • ellenőrzi az égéslevegő biztosítását
 • a fűtendő helyiséghez és a meglévő kéményhez méretezi a tüzelőberendezést
 • tüzelőberendezést tervez
 • anyagszükségletet és árat számol
 • figyelembe veszi a felhasználandó anyagok jellemző tulajdonságait
 • az anyagokat és a munkaterületet előkészíti
 • betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
 • kályhát, kandallót, kemencét, tűzhelyet épít, átépít, tisztít, javít és átad
 • az épített tüzelőberendezés környezetében a megfelelő hőszigetelést elkészíti
 • betartja és betartatja a munka-, baleset-, biztonságtechnikai-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
 • munkájával kapcsolatos dokumentációkat elkészíti
 • idegen nyelven bemutatkozik és a szakmai alap adatokat egyeztet

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

600 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Kályhaépítésre vonatkozó szakmai ismeretek, számítások
Gyakorlati vizsgamunka:

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Szilárd tüzelésű cserépkályha megépítése