• Emelőgép-ügyintéző

A Emelőgép-ügyintéző szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A gazdaság működése elképzelhetetlen az emelőgépek üzeme nélkül. A balesetmentes működés egyik feltétele az emelőgép-ügyintéző alkalmazása. Az emelőgép-ügyintéző gondoskodik:
a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, gyártói dokumentációban előírtak betartatásáról;
az időszakos vizsgálatok személyi és tárgyi feltételeiről, azt a jogosultságától függően elvégzi; megszervezi a hiányosságok javítását, biztosítja a használathoz szükséges állapotot;
az emelőgép és a teherfüggesztő eszköz előírásszerű használatáról; ellenőrzi az emelőgép kezelők jogosultságát; oktatja az emelés irányítót, kötözőt az ismereteik elsajátításában; szervezi az emelőgépek üzembe helyezését, a teherfüggesztő eszköz előírt okmányait, dokumentációit; az emelőgép kezelőnek biztosítja az emelőgép használati utasítását; egyezteti az időszakos vizsgálatok, javítások idejét; az üzembiztonságot érintő eseményeket írásban rögzíti vagy rögzítteti, az e tárgyú feljegyzéseket megőrzi; a tapasztalatait az emelőgépek beszerzésében hasznosítja.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

160 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Az emelőgépekre vonatkozó előírások ismerete
Gyakorlati vizsgamunka:

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Legfeljebb 1t teherbírású és 1,5m magasságra emelhető vezetőkosarú emelőgépen fővizsgálatot végez a vonatkozó szabvány alapján szemrevételezéssel, tapintással, mérőeszközzel, mérőműszerrel. Továbbá elvégzi a rendelkezésére bocsátott három különféle anyagból készített teherfelvevő időszakos vizsgálatát.