A Ingatlankezelő szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

Az ingatlankezelő megbízási szerződés alapján, az ingatlan jellemzőinek ismeretében -gazdasági elemzés alapján - tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására, fejlesztésére, hasznosítására, valamint ingatlanbefektetési tanácsokat ad. Az ingatlankezelő több tudományterületet érintő interdiszciplináris feladatai keretében ellátja egy ingatlan funkcionálisan meghatározott hasznosítási, üzemeltetési és felügyeleti feladatait. A különböző funkciójú ingatlanokhoz (irodaház, üzemcsarnok, lakóház, vegyes funkció stb.) kapcsolódó speciális jogi környezetet, valamint a tulajdonosi igényeket figyelembe véve önállóan megszervezi az ingatlan problémamentes, üzemszerű, költséghatékony működésének feltételeit.

Az ingatlankezelő:

  • javaslatot készít a tervszerű műszaki karbantartás folyamatára, valamint a felújítási munkálatokra; megszervezi az ezek elvégzéséhez szükséges feladatokat, együttműködik a végrehajtást végző partnerekkel és felügyeli azok munkáját
  • kidolgozza és működteti az ingatlan műszaki felügyeleti rendszerét
  • felelős az ingatlan vagyonvédelmi rendszerének működéséért, az élet-, tűz- és vagyonvédelem megszervezéséért és biztosításáért
  • kapcsolatot tart a közműszolgáltatókkal és hatóságokkal
  • tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására, fejlesztésére, hasznosítására, ingatlanbefektetési tanácsokat ad
  • segíti az épület tulajdonosát a pénzügyi és vagyonkezelési céljai elérésében
  • közreműködik a bérlői portfólió összeállításában, a piaci szegmentálásban, bérlőmegtartási és vonzási stratégiákat dolgoz ki
  • tervezi és irányítja az ingatlan gazdálkodását
  • elszámolásokat és riportokat készít a gazdálkodás jellemzőiről
  • követi a jogszabályi változásokat és figyelemmel kíséri a műszaki (építészeti, épületgépészeti, környezetvédelmi) fejlődést.

  A képzés megkezdésének feltételei

  Iskolai előképzettség
  érettségi végzettség
  Szakmai előképzettségtársasházkezelő szakképesítés
  Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
  nem szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

240 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
A képesítő vizsgára bocsátás feltételeként benyújtandó a vizsgázó által elkészített Záródolgozat.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlankezelés alapjai írásbeli vizsga

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlankezelés alapjai záródolgozat és prezentáció