• Webfejlesztő

A Webfejlesztő szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A napjainkban készülő szoftverek túlnyomó többsége ma már webes környezetben működik, ezért napjainkban egyetlen programozó vagy szoftverfejlesztő sem nélkülözheti a webes technológiák ismeretét. A webfejlesztő legalább technikusi szintű tudással és készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki általános programozási tudásán felül képes webes környezetben működő alkalmazások fejlesztését elvégezni. Önállóan képes egyszerűbb vagy közepesen komplex webes alkalmazás teljes kivitelezésére, beleértve a szerveroldali komponens (backend) elkészítését, a kliens oldali komponens (frontend) programozását, illetve a kapcsolódó adatbázis-kezelési séma kialakítását. Csapatban elvégzi komplexebb webes rendszerek backend vagy frontend komponenseinek, vagy azok részkomponenseinek önálló kivitelezését. A fenti feladatok elvégzéséhez magabiztos és naprakész tudással és gyakorlati készséggel rendelkezik a legfontosabb webes technológiák területén. Szabványos weboldalakat készít HTML5 leíró nyelven, weboldalakat formáz CSS3 stíluslapok segítségével. Dinamikus weboldalak programozását végzi JavaScript nyelven. Kliens oldali alkalmazásokat készít JavaScript keretrendszer segítségével (pl. React, Vue, Angular). Szerveroldali alkalmazásokat készít arra alkalmas nyelv vagy keretrendszer segítségével (pl. Node.js, PHP, Laravel, Spring stb.). Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
érettségi végzettség

Egyéb feltételek:
A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:
Magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, C++):
egyszerű és összetett adatszerkezetek,
vezérlési szerkezetek,
függvények és eljárások,
egyszerű algoritmusok alkalmazása.
alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása
HTML5 alapismeretek és azok alkalmazása
CSS3 alapismeretek és azok alkalmazása
JavaScript alapismeretek és azok alkalmazása
Adatbázis-kezelési, illetve SQL alapismeretek, és azok alkalmazása
A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, mely során a résztvevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:
1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoznia a választott magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.
2. Egy kiadott minta szerinti egyszerű weblapot kell létrehoznia HTML5 és CSS3 ismereteinek felhasználásával.
3. Egy létező relációs adatbázison néhány lekérdezési és adatmódosítási feladatot kell végrehajtania SQL segítségével.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
nem szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

400 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Multimédia-alkalmazásfejlesztés alapjai interaktív teszt

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Webfejlesztés projektfeladat
A) Webfejlesztés vizsgaremek vizsgarész
B) Webfejlesztés gyakorlati feladat