• Mobilalkalmazás
    fejlesztő

A Mobilalkalmazás fejlesztő szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

Az okostelefonok és tabletek ma már a legtöbbet használt informatikai eszközöknek számítanak, így kiemelkedő jelentősége van a mobil platformokra készült natív alkalmazásoknak. A mobil alkalmazásfejlesztő legalább technikusi szintű tudással és készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki képes natív Android vagy iOS-alapú mobil alkalmazások fejlesztését elvégezni. Önállóan elvégzi egyszerű vagy közepesen komplex mobil alkalmazás teljes kivitelezését, csapatban nagyobb komplexitású mobil alkalmazások egyes komponenseit fejleszti. Ismeri a mobil fejlesztéshez szükséges programozási nyelvek valamelyikét (Kotlin, Java vagy Swift). Magabiztosan ismer és használ legalább egy iOS vagy Android alapú mobil alkalmazásfejlesztésre alkalmas platformot (Android Studio, XCode stb.). Tisztában van a mobil alkalmazásfejlesztési alapelvekkel. A mobil platformokon használt tipikus vezérlők és szerkezeti elemek alkalmazásával különböző képernyőméretek és pixelsűrűségek esetén egyaránt optimális megjelenést biztosító felhasználói felületet alakít ki. Szükség esetén multimédia komponenseket használ videó- és hang lejátszására alkalmas komponensek fejlesztéséhez. RESTful architektúrájú rendszerekben REST API kliens funkciót valósít meg a mobil alkalmazáson belül. Adatokat kezel lokális adattárolás, külső adatbáziskapcsolat vagy BaaS (Backend-as-a-Service) használatával. Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
érettségi végzettség

Egyéb feltételek:
A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:
Magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, Kotlin, C++, Swift, ObjectiveC):
egyszerű és adatszerkezetek
vezérlési szerkezetek
függvények és eljárások
egyszerű algoritmusok alkalmazása
kivétel kezelési alapismeretek
alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása
Adatbázis-kezelési, illetve SQL alapismeretek, és azok alkalmazása

A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, mely során a résztvevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:
1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoznia a választott magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.
2. Egy létező relációs adatbázison néhány lekérdezési és adatmódosítási feladatot kell végrehajtania SQL segítségével.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
nem szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

400 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Mobil alkalmazásfejlesztés projektfeladat
A) Vizsgarész - Mobil alkalmazásfejlesztés vizsgaremek elkészítése és bemutatása
B) Vizsgarész - Mobil alkalmazásfejlesztés gyakorlati feladat