A Formacikk-gyártó szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A formacikk-gyártó a gumiipari keverőgépeken speciális anyagok alkalmazásával, összeállított receptúra alapján gumikeverékeket készít, majd a gumikeverékekből nyers félkész-termékeket állít elő, továbbá a félkész-termékekből könnyűműszaki cikkeket, formaárukat készít sajtolással, fröccssajtolással, vagy fröccsöntéssel. A formacikk-gyártó elvégzi az alapanyagok vizsgálatát, a folyamatközi minőségellenőrzést, valamint a késztermékek vizsgálatát. A szakképesítéssel rendelkező a formacikk gyártás alapanyagául szolgáló keveréket elkészíti, amelyből ún. félkész termékek előállítása válik lehetővé. Félkész-termékek készítése során szakértelmet igénylő extruder- és kalandergépet működtet, mely a félkész formacikk-gyártáshoz szükséges termékek előkészítését szolgálják. A formacikkek minőségi követelményei szerint képes vázerősítő-gumirendszerű félkészterméket gyártani, azokat a vizsgálati és minőségügyi előírásoknak megfelelően vizsgálni. Konstrukció szerint előállítja a gumi-gumi, textil-gumi, fém-, és műanyag-gumi összetételű félkésztermékeket. A formacikkek előállításához sajtolási, fröccssajtolási, vagy fröccsöntési és vulkanizációs eljárásokat alkalmaz, mint például gumimatracok, gumiabroncsok, műszaki tömlők, szálerősített és anélküli gumihevederek, hajtószíjak vagy a különféle mártott termékek. A késztermékeken speciális utókezelési eljárásokat végez. Az előírásoknak megfelelően, vagy megrendelői igények szerint minőségügyi megfelelőséget igazoló vizsgálatokat végez roncsolásmentes és roncsolásos termék vizsgálati módszerekkel.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

500 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Formacikk-gyártás ismeretek

Projektfeladat

A vizsgafeladat megnevezése: Formacikk készítés gyakorlat feladat